meBeginnig

Aktualne drzewo, prezentujące pierwsze pokolenia rodziny Fuchs.

Zebrane materiały prowadzą nas do miasta Biała. Aktualna nazwa, Bielsko-Biała. Najwcześniejsza data w materiałach to rok 1724 i ślub pomiędzy Michałem Wawrzyńcem i Zuzanną Dubieńską w Bielsku. Michał jako wdowiec a Zuzanna była panna. Zgodnie z wpisem oboje byli Luteranami.

Michał Wawrzyniec był Mistrzem Cechowym w Białej a urodził się około roku 1695. Jego syn Johanes poszedł w Jego ślady.

Warto pozyskać / zapoznać się m.in. z Dziełem “Bielsko-Biała, Monografia miasta” (praca zbiorowa pod red. Idziego Panica). Niewątpliwie jest to mega pozytywny ładunek historyczny. Także dotykający, w swoich opisach, Rodzinę Fuchsów.

Autorem poniższego podsumowania jest Pan Piotr Kenig:

Fuchsowie przybyli do Białej oraz Lipnika z  B i e l s k a  na przełomie XVII i XVIII w. W najstarszej zachowanej księdze zmarłych bielskiej parafii p.w. św. Mikołaja z lat 1681-1729, obejmującej zarówno miasto z dwoma przedmieściami, jak i okoliczne wioski (dzisiaj dzielnice Bielska-Białej) odnotowano zgon 93 osób zapisanych jako Fuchs względnie Fochs oraz 3 zapisanych w wersji Fux lub Fox.

W spisie mieszkańców Białej i Lipnika z 1674 roku nazwisko to jeszcze nie występuje[1].

W najstarszej zachowanej księdze zmarłych parafii w Lipniku z lat 1729-1776, obejmującej Lipnik, Białą oraz Straconkę, odnotowano zgon 26 osób zapisanych jako Fox oraz 1 zapisaną w wersji Fuchs. Z tego 21 osób zmarło w Białej, a 5 w Lipniku.

W latach 1738-1739 Jan (Johann) Fuchs piastował stanowisko burmistrza Białej (miejscowość otrzymała prawa miejskie w 1723 roku)[2].


[1] J. Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 89; J. Polak, Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918), [w:] Bielsko-Biała. Monografia miasta, red. I. Panic, Bielsko-Biała 2010, s. 73.

[2] J. Polak, Biała…, s. 132.