meOverview

Kilka tysięcy godzin w ciągu ostatnich kilku lat. Tyle czasu dotychczas poświęciłem na Projekt genealogiczny o dźwięcznej nazwie “meFuxe”. Rok 2018, z racji wolnego czasu, bardzo pracowity i owocny.

Pomysł na projekt genealogiczny “meFuxe” narodził się w okolicach wakacji 2013. Jak każdy pomysł, początki miał luźne i priorytet dla niego był niski. Ot, zadałem kilka pytań rodzicom na temat przodków. Tak się to zaczęło.

W kolejnych latach pomysł ewoluował i kolejne kroki stawały się bardziej zaangażowane a materiału powoli przybywało.

Ta strona to pewnego rodzaju podsumowanie projektu “meFuxe” oraz mojej świadomości na temat przeszłości moich przodków. Zakładam, że osiągnąłem poziom “historycznej świadomości”.

Materiał przedstawiony na tej stronie jest mocno skondensowany ale taka koncepcja tej strony. Zgromadzony, surowy, materiał to już ok 89 110 GB danych.

Czy mam wszystko? Nie. Czy to finalny produkt? Nie.

Projekt traci wysoki status ale jest aktywny i taki pozostanie. Tyle jeszcze materiałów czeka na pozyskanie, analizę, potwierdzenie i publikację.

Wybrane dane statystyczne

  1. Wydobyci z czeluści archiwów i opisani bezpośredni Przodkowie: ok 197.
  2. Najstarszy dokument metrykalny z 1644.
  3. Najstarsze pokolenie: 10x pradziadek. 2 osoby.
  4. Najstarszy przodek po mieczu, urodził się ok 1695 (6x pradziadek).
  5. Najstarszy przodek po mieczu żył ok 96 lat.