meGenealogy

Strona w trakcie tworzenia. W zamiarze miejsce na bardziej szczegółowy opis projektu “meFuxe”.

Pierwsza część materiału to krótkie notki związane z moimi Przodkami. Wybrałem kilku z Nich aby lepiej zobrazować zakres materiału jaki udało mi się zebrać podczas trwania projektu “meFuxe”.