meTree

Poniżej w formie poglądowej drzewo moich przodków bezpośrednich.

Tadeusz Fuchs

Punktowa mapa z ustalonymi miejscami urodzin. Pełna lista miejscowości w zakładce meSurnames.